Leadership Rules ili bolje reći savjeti za život profesora Heifetza. Boston. Harvard. Profesor Heifetz. Završno predavanje. Prilika da saberem misli, prilika za učenje, refleksiju na vlastito vodstvo, na vlastiti život. Njegova knjiga i spoznaje koje sam prilikom gostovanja na predavanjima dobila, za mene su u najmanju ruku transformativni. U životu postoje neki trenutci  za koje možeš reći da mijenjaju tebe i tvoj pogled na život.  Susret s ovim kolegijem definitivno je jedan od njih. Više