• Tel: +385 95 367 9769
  • Email : info@edukatorID.com

Pretraži programe i edukacije

pritisni ENTER za pretragu
Marta Anić Kaliger

Moj prvi doticaj s Edukatorom bio je 2016.g. kada sam prošla Edukator ID program kao polaznik i oduševila se spoznajama koje mi je dao za moj život. To me također potaklo na daljnje produbljivanje znanja o psihologiji i području talenata i potencijala te 2018. g. postajem volonter programa za djecu Virtograd, a kasnije iste godine i službeni član Edukatorovog tima. Najveća motivacija za rad mi je doprinos koji možemo dati pojedincu i društvu kroz osvještavanje jedinstvenosti i posebnosti svake osobe, te pomoć ljudima da uvide svoje dobre strane, prihvate sebe i svoj potencijal stave u praksu. Volim gledati dobre plodove koji nastaju nakon treninga i promjene u životima polaznika, a za mene je svaka ta promjena dio i šire promjene društva.

U timu najviše doprinosim svojom praktičnosti i jednostavnosti, volim rješavati probleme i osmišljavati praktična rješenja, a u procesu osmišljavanja i provedbe projekta najbolje djelujem na kraju, kada slijedi provjera i provedba ideja. Jednako uživam u upoznavanju ljudi i njihovih priča, kao i u poslagivanju i izvršavanju zadataka, pa se tako i moje djelovanje u Edukatoru dijeli na rad s ljudima s jedne strane i administrativni dio posla s druge strane. Volim rad na sebi, volim se razvijati i skupljati osobno iskustvo koje i drugima može biti od pomoći na putu ostvarenja njihovog potencijala.

Mojih top 5 talenata: connectedness, harmony, restorative, empathy, developer

Temperament: Plemensk, introvert, DISC profil: žuto-zeleno-plavi, 

Područja interesa:  Osobni razvoj i razvoj potencijala, marginalizirane skupine, psihologija, društveni doprinos


Nakon završenog Studija dizajna profesionalni put započela sam u području dizajna interijera gdje sam kroz rad na projektima s privatnim klijentima stekla vještine projektnog pristupa i komunikacijske vještine. Unatoč obrazovanju u kreativnoj industriji, ljubav prema psihologiji i radu s ljudima je prevladala i profesionalni put preusmjerila sam u drugom pravcu te započela rad u Edukatoru. Kroz volontiranje i interne edukacije od strane trenera Edukatora Kreatora, trening trenera i praktično stjecanje iskustva na Edukatorovim programima, uz podlogu prirodnog talenta, stekla sam vještine vođenja treninga, coachinga i suportivnih razgovora.

Uz rad u Edukatoru imala sam priliku graditi vještine i znanje koordiniranja i vođenja projekata, posebno EU projekata, kroz rad u udruzi Put do uspjeha. Na projektima sam najviše imala priliku raditi s marginaliziranim skupinama i nezaposlenima, kroz individualne razgovore i grupne radionice, pomažući im da otkrivanjem svog potencijala i dodatnim obrazovanjem steknu veću konkurentnost na tržištu rada. Volontiranjem u Centru za mlade grada Zagreba i na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila sam s mladima usmjeravajući ih kroz grupne radionice na upoznavanje svog potencijala, kako bi donijeli dobre odluke za sebe u planiranju budućeg profesionalnog usmjerenja.

 

Počni od onoga što je nužno, zatim učini ono što je moguće, pa ćeš ubrzo učiniti i nemoguće.

 

Programi koje vodi Marta Anić Kaliger

  • ID osobna iskaznica potencijala (uživo)
  • ID Karijerni dijagnostičar
  • ID Next step
  • Gallup/Clifton StrengthsFinder - Basic
  • Gallup/Clifton StrengthsFinder - Advanced
  • Profesionalna orijentacija (online)
  • Osobna iskaznica NGO
Kontaktiraj